Lidbjörk Illustration
Illustrationer Grafik Mer info
Illustration

Karta över världens välstånd. Storleken på varje land har justerats efter välstånd. UNT sept 2012.

Illustratörscentrum