Lidbjörk Illustration
Illustrationer Grafik Mer info
Illustration

Artikel om klimatproblemen sedd ur ett Uppsalaperspektiv år 2032, Upsala Nya Tidning sept 2014. (Den nedre varianten användes i tidningen.)

Illustration
Illustratörscentrum